2018. jún 22.

Csütörtökön olvasni a testből

írta: Ittvagyoka
Csütörtökön olvasni a testből

Egy fesztivál előadásainak sűrű áramlatában gyakran megfeledkezünk adott műfaj(ok)ról, műnem(ek)ről elmélkedni. Gondolatainkat az előadások foglalják le, beszélgetéseinket a tetszik-nem tetszik szembenállások határozzák meg, és csak olyankor irányítjuk figyelmünket – jelen esetben – a táncról alkotott diskurzusokra, amikor egy-egy előadás a mozdulatművészet határait feszegeti.

A XIV. Magyar Táncfesztivál negyedik napján végre sor került a Magyar Táncművészek Szövetsége szimpóziumára is. Végre, mondom, mert úgy gondolom, a fesztiválok kitűnő fórumot teremtenek arra, hogy adott művészeti ágak aktuális látleletét szolgáltassák. És végre, mondom, mert Szalay Tamás plenárisa, illetve Lőrinc Katalin könyvbemutatója igazán jól kiegészítették az előadásprogramot.

szb_5586.jpg

Szalay Tamás, felvezetőjében az idén hetvenéves Magyar Táncművészet Szövetsége tervezett jubileumi ünnepségének főbb irányvonalait ismertette. Elmondta, a Magyar Táncművészet Szövetsége utóbbi húsz-harminc éve jól dokumentált, azonban kezdetei a homályba vésznek. Szót ejtett arról a kutatói munkáról, amely megelőzte a novemberi jubileum kapcsán kiadandó hiánypótló tanulmányt, és amelynek során a szövetség történetét különböző gyűjtemények idevonatkozó forrásaiból kellett összeillesszék a megbízott szerkesztők, kutatók. Szalay a készülő munkából részleteket olvasott fel, azt alátámasztandó, hogy a szövetség óriási szerepet játszott a különböző táncművészeti műfajok elismertetésében.

A táncművészet hazai írásbeliségének kérdése úgy tűnik, központi felvetése volt a csütörtöki szimpóziumnak, hiszen Lőrinc Katalin most megjelenő kötete is a műfajról való elméleti gondolkodást ösztönzi. A test mint szöveg valójában szintézismű, amely a táncteoretikusok korábbi megállapításaira alapozva próbál meg saját érvelést felállítani arról, hogy mi befolyásolja a különböző gesztusrendszerek olvashatóságát, dekódolását. A mozdulatok szövegként való olvashatóságával kapcsolatosan megfogalmazott elméleti keret hitelességét az adja, hogy a szerző maga sokféle műfaj ismerője és művelője egyaránt, tehát feltételezéseit a gyakorlat felől is érthetővé, megragadhatóvá teszi. Lőrinc Katalin tanulmánya értékes kézikönyv tehát mind a gyakorlati, mind az elméleti szakemberek számára.

Biró Árpád Levente

Szólj hozzá

történelem fesztivál jubileum szimpózium táncfesztivál magyartáncfesztivál Lőrinc Kati Szalay Tamás magyartáncművészekszövetsége